Wednesday, May 28, 2008

AMWISEGE BANDU BA KYELA!!

MUGONILE BANYAFYALE,
Jo une ne mwanenu nkundwe mwana gwa tadeo mwakilema, mwisukulu gwa simoni mwakinyengela gwa kwa ipinda ku misoni gya ba-katolika. kyala ambele ubujo bunandi ubu nndenabo pa mbwani apa, naloli asajile. loli niinogwine ukuti bulebule twe bakamu,twe tukufuma twesa kubutali kosa kula tungakamandanyaga mmbujangaga muno? kangi ubutolwe mwingi fijo gukutwaga ugu tukabagila kugutola mpaka tuje twesa twe bakamu. po apa lelo ngubatwalila blogu iji jitutwale pamopene, tuje twesa mmbutolwe na mfyaka tutuulane. ngubasuma fijo banyafyale,tugelepo naatukete linga asikuja syamahala sisi. kyala abasaje banyafyale.

i blogu iji mpya, jikale jikutendekesigwa. linga silipo simo kulonda sijemo muno unsimbilege mu adresi jangu iji apa pasi

nkundwe.mwakilema@gmail.com

3 comments:

kibunango said...

Haya... wanyakyusa wa Tukuyu vipi?

Adam said...
This comment has been removed by the author.
Adam said...

Ndaga fijo ntwa Ntimi.
Mimi ni Mnyaq wa wilaya ya Rungwe.Mpakani mwa Rungwe na Kyela (pakikohekano). Siupendi sana mpaka wa kiserikali. Siupendi kwa sababu unapanda hata vichwani.unaingia hadi moyoni na kutugawa wanyakyusa kama jamii moja.

Vyovyote umefanya mapinduzi muhimu.ni muhimu kutumia fursa hizi za kiteknolojia katika zama hizi za elektoniniki.

Tafadhali twambie, sisi wa Rungwe, tuna nafasi gani katika kusanyiko hili?